Status:

Der er de seneste år sket en reduktion af puljemidler målrettet forskning indenfor vejledningsteori, -metode og -praksis.

DVF ser gerne, at beslutningstagere og forskningsinstitutioner dedikerer midler til longitudinale undersøgelser af virkninger af vejledning, både kvalitative og kvantitative virkninger (‘bløde’ og ‘hårde’ effekter). En sådan forskning er ikke hidtil gennemført i Danmark, men den vil skabe værdifuld viden for alle aktører i vejledningen: Beslutningstagere, organisationer, vejlederuddannelser og praksis.

Et andet område, DVF gerne ser undersøgelser eller evalueringer af, er implikationerne af eud- og skolereformen for UU-vejledningen.

DVF savner også undersøgelser af validiteten af fremskrivninger af arbejdskraftbehov og udviklinger på arbejdsmarkedet.

DVFs fagblad VEJLEDEREN bringer løbende interviews med forskere, udviklere, praktikere og beslutningstagere om forskning, evaluering og udvikling indenfor vejledningsfeltet.

DVFs konkrete initiativer og aktiviteter:

DVF har gode muligheder for at formidle resultater af ny vejledningsforskning og evaluering af vejledningsindsatser gennem interviews og artikler i VEJLEDEREN, hvor både forskere og praktikere kommer til orde. Vi har også mulighed for at formidle kontakt mellem foreningens medlemmer og forskere, i relation til fx etablering af fokusgrupper eller udvikling af idéer til forskning.

DVFs bladgruppe bestræber sig på at være helt opdateret på ny forskning, evaluering og praksisudvikling og invitere forskere, praktikere og beslutningstagere til at skrive bidrag til Vejlederen eller til at deltage i et interview.

Udover artikler og interviews i Vejlederen formidler foreningen også vejledningsrelaterede emner på sin årlige generalforsamling, samt gennem medlemmernes praksis.

DVF har ikke mulighed for økonomisk at støtte forskning i og evaluering af vejledning.