I Danmarks Vejlederforening er generalforsamlingen højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt. Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og nyhedsbrev senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i Danmark.

Referater fra tidligere generalforsamlinger