I Danmarks Vejlederforening er generalforsamlingen højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt. Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden, nyhedsbrev og VEJLEDEREN senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i Danmark.

Næste generalforsamling afholdes i København d. 18/11. Se dagsordenen her: Dagsorden for ordinær generalforsamling 18/11 2019

Referater fra tidligere generalforsamlinger