Hvornår: Torsdag den 26. november 2020, kl. 19.30

Hvor: Virtuelt på Zoom. Se punktet praktisk længere nede.

Dagsorden:

19.30-20.00

 1. Oplæg ved ph.d. i uddannelsesvidenskab Miriam Madsen om politisk forståelse af relevans og arbejdsmarkedsparathed på videregående uddannelser

20.00-21.00

 1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
  Forslag:
  Dirigent: Helene Valgreen
  Sekretær: Anette Jochumsen
 2. Aflæggelse af beretning v/ Formand Karina Meinecke
 3. Aflæggelse af regnskab v/ Kasserer Marie Nordskov Nielsen
 4. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening: Ændring af vedtægter (Bilag 1)
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse v/ Kasserer Marie Nordskov Nielsen
 6. Valg af formand — er ikke på valg i år
 7. Valg af kasserer
  På valg:
  • Marie Nordskov Nielsen — genopstiller
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg:
  Bestyrelse:
  • Ann Christensen — genopstiller ikke
  • Gitte Dybdal — genopstiller ikke
  • Anette Jochumsen — genopstiller ikke
  Suppleanter:
  • Christina Rath — genopstiller
  • Jacob Bækkegaard — genopstiller
  • Lene Veldt Pedersen — genopstiller
  • Karen Lintner — genopstiller
 9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
  Revisorer:
  • Marie Thodberg — genopstiller
  • Ib Holm Pedersen — genopstiller
  Revisorsuppleant:
  • Kim Døhr Andersen — genopstiller
 10. Evt.

Praktisk:

Generalforsamlingen kommer til at finde sted på ZOOM. Link til mødet findes på vejlederen.org senest den 26. november fra kl. 12.00.
Det er kun medlemmer der kan stemme ved generalforsamlingen. Procedure for afstemning gennemgås ved selve generalforsamlingen.

Bilag 1: Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne:

§ 7. Generalforsamlingen
Efter Generalforsamlingen afholdes i Danmark tilføjes: Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist virtuelt.

§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Sekretær ændres til referent i dagsordenens punkt 1. Så punktet fremover hedder:
1. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen