Dato: Torsdag 27. september 2012

 

Sted: Center for Vejledning, UU København, Korsgade 30, 2200 København N

 

Tidspunkt: kl. 15.00 – 18.00

 

Som optakt til generalforsamlingen fortalte Rie Thomsen og Carla Tønder Jessing fra Sektionen for Forskning og Udvikling om sektionens arbejde med at kortlægge udviklingsmuligheder og udfordringer i vejledningssystemet mhp en relevant forskningsindsats.

Kortlægningen bruges af sektionens medlemmer i deres tværinstitutionelle arbejde, men det er tanken, at den også kan komme andre medlemmer til gode. Når kortlægningen foreligger i færdig grafisk udformning, vil den blive tilgængelig på DVFs hjemmeside.

 

Download referatet