Til: Ministeriet for Børn og Undervisning,
Afdeling for Ungdoms- og voksenuddannelser,
Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

 

19. februar 2012

Sagsnr. 083.91K.391

Høring over bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgørelsen)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi har et forslag vedrørende § 6: For at undgå unødig administration vil vi foreslå, at elever i en prøvefri 10. klasse på efterskole bliver sidestillet med andre elever, der kommer direkte fra en 9. eller 10. klasse. Med baggrund i elevernes resultater fra afgangsprøven i 9. klasse samt elevens deltagelse i skolelivet på efterskolen, kan efterskolevejlederen godt vurdere, om eleven er uddannelsesparat.

 

 

Med venlig hilsen

Danmarks Vejlederforening
v/ Helene Valgreen, formand og Morten Bjerregaard, næstformand