Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
Holbergsgade 6 DK-1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

 

1. maj 2012
Sags nr.: 1200777
Dok. nr.: 901064

Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2007

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar. Danmarks Vejlederforening støtter forslaget.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Danmarks Vejlederforening
v/ Helene Valgreen, formand og Morten Bjerregaard, næstformand