UndervisningsministerietAtt. Kirsten KrogstrupSpecialkonsulentAfdelingen for gymnasialeUddannelser. 

  Sagsnummer 074.443.021. 
 
Høringssvar over bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurderingi almen voksenuddannelse 

Danmarks Vejlederforening har følgende kommentarer til forslaget til Bekendtgørelse: 

Foreningen vil gerne problematisere over disse managements tiltag, som så også kommer indover avu-uddannelserne. Er der fra ministeriets side opgjort hvor mange ressourcer, der skal bruges og tages fra den egentlige kerneydelse i institutionerne, når disse tiltag skal sættes i værk?

Hvorfra skal tiden til denne opgave tages – fra undervisningen?

Er der påviselig sammenhæng mellem disse tiltag og en egentlig kvalitets forbedring og bliver disse tiltag brugt til det det egentlig er tiltænkt – eller er det overflødig emballage?

Altså er der evidens for en sammenhæng mellem disse styringstiltag og kvalitetsforbedringer i institutionerne?
 

Foreningen vil gerne udtrykke sin bekymring for virkningsløse managements tiltag, der dræner institutionerne for ressourcer.  

Venlig Hilsen 

Bo Svane Møller

Næstformand
Danmarks Vejlederforening.