Til: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Departementet
Juridisk kontor
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

01-12-2016

Høring over lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovudkast.

DVF støtter udvidelsen af kravet om udarbejdelse af en antimobbestrategi til også at gælde ungdomsuddannelserne.

DVF støtter ligeledes, at antimobbestrategien også skal omfatte digital mobning og gerne andre it-bårne, “moderne” former for mobning.

Endelig vil vi udtrykke støtte til, at klageinstansen (Dansk Center for Undervisningsmiljø) skal omfatte personer med faglig ekspertise i antimobbeforanstaltninger og digital mobning.

Derimod kan vi være bekymrede for, om klageadgangen kan medføre en bureaukratisering af behandlingen af et yderst kompliceret problem af psykologisk, social og pædagogisk art og forstærke mistillid og samarbejdsvanskeligheder mellem skole/uddannelsesinstitution og elev/forældre. Tænkningen bag klageadgangen forekommer mistænkeliggørende overfor uddannelsesinstitutioner/skoler og deres ledere og at være udtryk for et ønske om kontrol og sanktioner. Vi kunne ønske os, at Dansk Center for Undervisningsmiljø i stedet fik funktion som rådgivende og medierende instans til gavn for begge parter i en konflikt om mobning.

 

Med venlig hilsen

Carla Tønder Jessing
Konstitueret formand for Danmarks Vejlederforening