Til: Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fra: Danmarks Vejlederforening

23-03-2017

Høring om Udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at indgive høringssvar på ovenstående udkast og har følgende bemærkninger.

Overordnet vækker det undren, at fagbeskrivelserne - særligt i forhold til formuleringerne om opnået studiekompetence - ikke er enslydende men stadig delt i ordlyden til henholdsvis HTX/HHX og STX/HF, da den fælles lov om gymnasiale uddannelser havde som et af sine formål, at de gymnasiale uddannelser sidestilles. Det anbefales at formålet med fælles obligatoriske fag som eksempelvis Dansk A ensrettes, så ordlyden ved alle 4 gymnasiale forløb bliver enslydende - særligt i forhold til det studieforberedende aspekt.

Desuden savnes der stringens i teksten under fagenes beskrivelse (læreplanerne) under pkt. 1.2 Formål vedrørende elevernes studiekompetencer. Ved udvalgte fag står følgende formulering: “Formålet med undervisningen er tillige at udvikle elevernes studiekompetence og understøtte deres mulighed for efterfølgende at kunne foretage et kvalificeret uddannelses- og karrierevalg”. Det anbefales at denne tekst indføres ved alle fag.
Bemærkninger til Læreplaner for HF: Det anbefales, at der mere konsekvent skrives det professionsorienterede læringsmål ind i fagbeskrivelserne. Som læreplanerne foreligger nu, er det professionsrettede og studieforberedende nævnt i få af fagbeskrivelserne og med meget lidt stringent ordlyd.
Engelsk B: Det vækker undren, hvorfor der i formålsbeskrivelsen for sprogfag eksempelvis Engelsk B ikke står, at faget har et studieforberedende formål modsat Dansk A?

Kap.1 §3, stk.2, pkt.2: Det anbefales, at det specificeres, at introduktionen til studieretningernes hovedområder og til de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod, sker i samarbejde med Studievalg.

Kap.6 §50, stk.2: Det anbefales, at institutionerne ligeledes fastlægger retningslinjer for vejledningen om overgang til de videregående uddannelser i samarbejde med Studievalg.

 

På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse

Charlotte Knagh Trojahn
Formand for Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 29251501