Til: Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-04-2017

Høring over ændringer i to bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio som følge af Gymnasiereformen.

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at indgive høringssvar på ovenstående udkast og har følgende kommentarer.

Studievalgsportfolio:

Formålet med portfolioen er at synliggøre den unges refleksion over uddannelsesvalget. DVF mener, at portfolioen i dette lys indeholder en række udfordringer:

Nogle af portfolioens spørgsmål vil opleves som overlap ift. den eksisterende uddannelsesplan i optagelse.dk, hvor de skriftstærke unge allerede redegør omfattende for deres refleksioner over valget i præsentationen af dem selv samt kommentarer til introduktionskurser og brobygning.

Den gruppe, af de ikke uddannelsesparate elever, som er mest udfordrede personligt, fagligt og socialt vil have vanskeligt ved at udfylde portfolioen. Det viser erfaringerne med al tydelighed fra de UU centre, som allerede arbejder med refleksionen i mere fast form eksempelvis i en uddybende uddannelsesplan, som er til rådighed i diverse vejledningssystemer. Det har i visse tilfælde karakter af meget ført hånd fra vejlederens side - også hvad gælder selve uddannelsesplanen i optagelse.dk.
DVF forudser, at studievalgsportfolioen derfor ikke vil indfri dens eget formål.

DVF undrer sig over, at man ikke eksempelvis lader studievalgsportfolion være digital med mulighed for upload af billeder, videoer, tegninger mv. som både giver bogligt og praktisk kompetente mulighed for at vise refleksionen i den form, der passer dem bedst.
Bemærk desuden, at UU kun er involveret i udfyldelsen af studievalgsportfolioen for de ikke udddannelsesparate.

Bekendtgørelse om vejledning:

Der er uklarheder om ansvarsfordelingen. Studievalgsportfolion nævnes både som en vejlederopgave i den kollektive vejledning såvel som i uddannelse og job undervisningen. U og J varetages mange steder af lærerne. I bekendtgørelsen deles opgaven derfor tilsyneladende mellem UU, lærer, elever og forældre med risiko for, at alles ansvar bliver til ingens. Der er behov for tydeligere ansvarspræcisering i bekendtgørelsen, så det bliver klart, hvem der har ansvaret for at understøtte de unges arbejde med studievalgsportfolioen.

 

På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse

Charlotte Knagh Trojahn
Formand for Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 29251501