Til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Fra: Danmarks Vejlederforening

14-03-2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for beregning af Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet. DVF har ingen bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

 

På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse

Carla Tønder Jessing
Formand