Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-04-2018

Høring om lovforslag om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (Lovforslag om blænding af uddannelsesoplysninger)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på Lovforslag om blænding af uddannelsesoplysninger. DVF har ingen bemærkninger til lovforslaget.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Carla Tønder Jessing
Formand