Til: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Jura
Bredgade 40
1260 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

05-06-2018

Høringssvar på udkast til ny bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse

Danmarks Vejledningsforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til bekendtgørelse om Studievalg Danmark. Fra DVF vil vi især fremhæve det positive i kapitel 4 om uddannelseskrav, hvori det fastslås, at vejledningen i Studievalg Danmark skal varetages af uddannede vejledere.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand