Til: Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

06-08-2018

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslagene. DVF har følgende bemærkninger til forslagene:

DVF støtter generelt og principielt, at alle børns udvikling fremmes, herunder “barnets sproglige, sociale, personlige og kognitive udvikling samt demokratiske dannelse” (§44a). DVF finder det derimod diskriminerende, at forslagene er målrettet særlige befolkningsgrupper, og DVF finder det kontraproduktivt, at pædagogiske indsatser forbindes med påbud og straf fremfor dialog og inddragelse. Vi finder ikke, at tænkningen bag forslagene er i overensstemmelse med dansk og nordisk pædagogisk tradition.

DVF kan derfor ikke støtte forslagene.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand