Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

24-08-2018

Høringssvar på lovudkast “Forslag til Lov om et nationalt naturfagscenter”

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovudkastet om et nationalt naturfagscenter.

DVF har kun én bemærkning til Kapitel 3 Lovforslagets hovedpunkter, 3.1 Centrets formål: Vi foreslår, at der i afsnit 3.1.3. Centrets formål og opgaver indsættes et formål om kønslighed i naturfaglig undervisning i betydningen fremme af alle elevers forståelse af og interesse for naturfag og naturvidenskab, på tværs af køn. Begrundelsen for forslaget er, at vi fra forskellige undersøgelser ved, at der ikke er kønsbalance i valget af STEM-uddannelser.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand