Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

28-09-2018

Høringssvar på forslag til lov om ændring af AUB-loven, erhvervsuddannelsesloven og AMU-loven (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag m.v.)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til ændringsbekendtgørelse. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand