Til: Sundheds- og Ældreministeriet
Afdeling for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen
Holbergsgade 6
1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

30-09-2018

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til ændringsbekendtgørelse. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand