Til: Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

26-11-2018

Høringssvar på Udkast til ændring af bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v. samt udkast til bekendtgørelse om bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og udkast til bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2019 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastene. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand