Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

30-11-2018

Høringssvar på udkast til Bekendtgørelse om særskilte moduler

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til Bekendtgørelse om særskilte moduler. DVF har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand