Til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Fra: Danmarks Vejlederforening

05-12-2018

Høringssvar vedrørende udkast til VEU administrationsbekendtgørelse

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesudkastet. DVF har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand