Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Økonomisk-Administrativt Center
Frederiksholms Kanal 25

Fra: Danmarks Vejlederforening

05-12-2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.

Danmarks vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v. DVF har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand