Til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Fra: Danmarks Vejlederforening

05-12-2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesudkastet. DVF har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand