Til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-12-2018

Høringssvar på udkast til ændringer af bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesudkastet. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand