Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

14-02-2019

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændringer af lov om friskoler og private grundskoler mv., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til lovforslag. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand