Til: Skatteministeriet / Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402-København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-03-2019

Høring af lovforslag om ligedeling af børne- og ungeydelsen og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand