Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
DK-1260 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

04-04-2019

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesforslaget. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand