Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Jura
Bredgade 43
1260 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

23-05-2019

Høringssvar på udkast til ny SU-gebyrbekendtgørelse

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til ny SU-gebyrbekendtgørelse. DVF har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand