Til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Fra: Danmarks Vejlederforening

21-05-2019

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags refusion af udgifter til institutioner for elevers ophold på kostafdelinger

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen. DVF har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand