Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Juridisk Kontor
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

23-09-2019

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2020, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag for 2020 m.v.)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand