Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Afdelingen for Analyse og Rådgivning
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-09-2019

Høring over ændring af forskellige love på Børne- og Undervisningsministeriets område

Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år (Ny udbudsmulighed på gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffelse af muligheden for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på uddannelsen til almen studentereksamen på private gymnasier, optag på adgangskurser og grundforløb plus og sammensætning af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser).

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslaget. DVF har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand