Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

24-10-2019

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslaget. DVF har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand