Til: Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-11-2019

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand