Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-11-2019

Høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelserne.

DVF har ingen bemærkninger til bekendtgørelserne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand