Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

28-11-2019

Høring over udkast til lovforslag om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslaget.

DVF har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand