Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

16-12-2019

Høring over fem bekendtgørelser om henholdsvis (1) godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, (2) godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud, (3) godkendelse af efterskoler og frie fagskoler, (4) godkendelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser og (5) bestyrelsesmedlemmers erklæringer

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelserne.

DVF har ingen bemærkninger til bekendtgørelserne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand