Til: Sundheds- og ældreministeriet

Fra: Danmarks Vejlederforening

16-02-2020

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF har ingen bemærkninger til lovændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand