Til: Børne- og undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

19-01-2020

Høringssvar — Inddragelse af elever ved udskrivning

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovudkastet.

DVF har ingen bemærkninger til lovudkastet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand