Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jura og Internationale forhold
Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

03-02-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF har ingen bemærkninger til lovændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand