Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

15-03-2020

Høring: Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

I forbindelse med §6 omkring optagelse på merkantile og tekniske gymnasier, ønsker vi en præcisering af hvilke optagelseskriterier der gælder, i tilfælde af flere ansøgere end der er plads til på den enkelte institution. Der kunne evt. gælde samme kriterier som for STX og HF, som er beskrevet i §9.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand