Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jura og Internationale forhold
Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

28-06-2020

Høring: Forslag til ændring af lov om Studievalg Danmark

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lov om Studievalg Danmark. DVF finder det særdeles positivt og glædeligt at der er politisk opmærksomhed på, og opbakning til, at der nu er mulighed for at Studievalg Danmark kan give en bredere vejledning til eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser. At Studievalg Danmark også vejleder om erhvervsuddannelserne, er en mulighed der længe har været efterspurgt af mange, også af målgruppen. DVF påskønner, at der bliver lyttet til de behov der er for vejledning i Danmark.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand