Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2020

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til den nye bekendtgørelse.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand