Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) (Udskydelse af solnedgangsklausul)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslag.

DVF har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand