Til: Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2020

Høringer over tre bekendtgørelser omhandlende tobak

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelserne.

DVF har ingen kommentarer til bekendtgørelserne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand