Til: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2020

Høring over udkast til bekendtgørelsesændringer vedr. fast meritpraksis for fagspecifikke kurser

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen - ref. nr. 19/42675.

DVF har ingen kommentarer til ændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand