Til: Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2020

Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslag journalnummer 2018 - 443.

DVF har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand