Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

26-08-2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af tidspunkt for digital udstedelse af beviser og genberegning af adgangsgivende eksamensresultat

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til bekendtgørelsen.

I forhold til fastsættelse af tidspunkt for digital udstedelse af beviser, har Danmarks Vejlederforening ingen kommentarer.

Genberegningsreglen er svær at forholde sig til for de kommende ansøgere, den er uigennemskueligt ift. at forstå hvornår snittet genberegnes, og hvornår det ikke gør. Reglen er udfordrende at vejlede om, da reglen kun gælder i nogle tilfælde, nemlig når det adgangsgivende eksamensresultat har betydning for optagelse af en ansøger til en videregående uddannelse, og når prøveresultatet fra de pågældende fag reducerer eksamensresultatet fra eksamensbeviset. Eleverne står uforstående overfor, hvorfor resultatet kun kan blive reduceret og ikke forhøjes. Eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver enormt fokuserede på denne ene regel, og vejledningsmæssigt bruges meget tid på at forklare reglen.

Danmarks Vejlederforening anbefaler at genberegningsreglen bortfalder.

DVF har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand