Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

20-09-2020

Høring over ændring af AMU- og avu-bekendtgørelsen — sag 20/17074

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til bekendtgørelserne.

Danmarks Vejlederforening har ingen kommentarer til ændringerne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand