Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

15-09-2020

Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til lovændring.

Danmarks Vejlederforening ser positivt på lovændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand