Til: Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

27-09-2020

Høring over bekendtgørelser — forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til bekendtgørelserne.

Danmarks Vejlederforening har ingen kommentarer til bekendtgørelserne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand