Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

27-09-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til lovændringen.

Danmarks Vejlederforening har ingen kommentarer til ændringerne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand